Julrim för pengar

julrimma på pengarRim för pengar

Speciellt i dessa dagar en bristvara, många klagar ett är sannt och visst efter jul så bliré ännu större brist då - vad bra att ha när ingen annan har den som spar han har.

19 Oct 2010